Medarbejdere

Ledende økonom i Kredit- og boligmarkeder

Christian er uddannet Cand. Polit. fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet og er ved at færdiggøre sin Ph.d. i økonomi fra samme sted. Christian således en stor erfaring inden for makroøkonomi og økonometri, samt en specialiseret viden relateret til bolig- og finansmarkeder, finansiel ustabilitet og forebyggende politiske foranstaltninger.

Lars er uddannet cand.polit og har specialiseret sig i makroøkonomisk og makroøkonometrisk analyse

På økonomistudiet (cand.polit) har Lars specialiseret sig i makroøkonomisk og makroøkonometrisk analyse. Lars har bl.a. tidligere arbejdet som student i Finansministeriet i Internationalt Center og senere i Økonomi- og Indenrigsministeriet i Kontoret for International Økonomi.

Ledende økonom i kapitalmarkeder, statsgæld og finansiel regulering
Nikolaj har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet og Amsterdams Universitet. Han har tidligere arbejdet i Finansministeriet med statsgæld og kapitalmarkeder.
Økonom (Ansat i perioden februar-juli 2014)

Uddannet Cand.oecon fra økonomisk institut på Aarhus universitet og er i øjeblikket ved at færdiggøre sin ph.d. fra samme sted. Palle arbejder i grænseområdet mellem makroøkonomi og finansiering, og har bl.a. arbejdet med nye låntypers effekt på boligmarkedet og hvordan adgangen til kredit påvirker realøkonomien.